ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ , ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ ???????????????????? ਧੰਨਵਾਦ

30

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਓ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 49A ਦੇ ਤਹਿਤ “ਚੁਣੌਤੀ ਵੋਟ” ਲਈ ਕਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ “ਟੈਂਡਰ ਵੋਟ” ਮੰਗੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਓ। * ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ‘ਤੇ 14% ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਂਡਰ ਵੋਟਾਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਲਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

www.nazranatv.com

Gurbhej Singh Anandpuri
Author: Gurbhej Singh Anandpuri

ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?