ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ

28

ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ :-

ਹੋਇਆ ਇੰਝ ਕਿ ਜੰਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਥੀ, ਸ਼ੇਰ, ਬਾਂਦਰ, ਮੱਛੀ, ਖਰਗੋਸ਼, ਕੱਛੂ, ਊਠ, ਜਿਰਾਫ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ।
ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ।

ਹਾਥੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ “ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਏ?”
“ਰੁੱਖ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ”
“ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ?”
ਟਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ,
coaching ਭੇਜੋ।”
ਹੁਣ ਹਾਥੀ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜਨ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ ਫਾਈਨਲ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ, ਹਾਥੀ, ਊਠ, ਜਿਰਾਫ ਸਭ ਫੇਲ। ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਛਲਾਂਗ ਅਤੇ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।
ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਥੀ, ਊਠ ਅਤੇ ਜਿਰਾਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ।
ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਟਿਊਸ਼ਨ-ਕੋਚਿੰਗ ਸਭ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦਰੱਖਤ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖੋ, ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ।
ਭਾਵੇਂ ਮੱਛੀ ਤੈਰਾਕੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਸਟਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੇਰੀ ਧੀ ਬਹੁਤ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ।” ਮੱਛੀ ਨੇ ਧੀ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ।
ਧੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, “ਮਾਂ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਮ ਘੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਬ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, Reputation ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਹਾਥੀ, ਊਠ ਅਤੇ ਜਿਰਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਕਾਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ।
ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ ਬੋਹੜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ?
ਜਿਰਾਫ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰੁੱਖ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ?”
ਬੋਹੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਰੁੱਖ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?”
ਉਸਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਚੁੱਕ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਫਲ ਨੂੰ ਤੋੜ।
ਜਿਰਾਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਗਰਦਨ ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਤੇ ਤੋੜੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਓ।
ਊਠ ਵੀ ਗਰਦਨ ਲੰਬੀ ਕਰਕੇ ਫਲ ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ? ਰੁੱਖ ‘ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਸਨੂੰ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿਓ ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮੇ, ਬੇਵਕੂਫ, ਲਾਪਰਵਾਹ, ਡਫਰ, ਫੇਲੀਅਰ ਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿਓ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੱਛੀ ਦਰਖਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਮਾਪ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ – ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਖੇਡਾਂ, ਡਾਂਸ, ਗਾਇਕੀ, ਕਲਾ, ਅਭਿਨੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਮਕੈਨੀਕਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਹੋਣ, ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਗ਼ਲਤ ਰਾਹ ਨਾ ਚੁਣਨ।

ਸਿੱਖਿਆ : ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਹੈ।
ਸਾਧਨ:~ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ

Gurbhej Singh Anandpuri
Author: Gurbhej Singh Anandpuri

ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

FOLLOW US

TRENDING NEWS

Advertisement

GOLD & SILVER PRICE

× How can I help you?