ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੇਸੀ ਫਾਰਮੂਲਾ

20

ਜਲੰਧਰ (ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ)– ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ (Unsatisfied Married Life) ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਬੈੱਡਰੂਮ ਲਾਈਫ਼ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਰਦ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਜਾਂ ਮਰਦ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ ਸਕੇ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਔਰਤ ਜਾਂ ਮਰਦ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ’ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਣਾਅ ਭਰਿਆ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਨਸ਼ਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਿਆ ਤੇ ਖੱਟਾ ਖਾਣਾ, ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆਦਿ।

ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਸ਼ੂਗਰ, ਸਟੀਰਾਇਡ, ਟਾਈਟ ਕੱਪੜੇ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਬਚਪਨ ’ਚ ਜਾਂ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਹੋਸਟਲ ’ਚ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਤਾਪਮਾਨ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ।

ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਮਰਦ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ’ਚ ਤਣਾਅ ਦੀ ਕਮੀ (Erectile Dysfunction), ਸ਼ੀਘਰਪਤਨ (Premature Ejaculation), ਇੱਛਾ ਦੀ ਕਮੀ (Lack of Desire), ਨਪੁੰਸਕਤਾ (Impotency), ਧਾਂਤ (Dhant), ਸਪਨ ਦੋਸ਼ (Night Fall), ਨੀਲ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ (Low Sperm Count), ਵੀਰਜ ਦਾ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ (Thikness of Sperm), ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣਾ (P. Enlargement), ਸ਼ੂਗਰ (Diabetes), ਵਜ਼ਨ ਨਾ ਵਧਣਾ (Weight Gain), ਮੋਟਾਪਾ (Weight Loss), ਗਠੀਆ-ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ (Joint Pain) ਆਦਿ।

ਔਰਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
ਔਰਗੇਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਗੁਪਤ ਅੰਗ ’ਚ ਦਰਦ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਕਮੀ, ਸਫੈਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਪੀਰੀਅਡ ਮਿਸ ਹੋਣਾ, ਵਜ਼ਨ ਨਾ ਵਧਣਾ, ਮੋਟਾਪਾ, ਗਠੀਆ-ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਸ਼ੂਗਰ, ਬੀ. ਪੀ. ਆਦਿ।

ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ
ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖੋਗੇ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਠੀਕ। ਲੇਸ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਿੰਡੀ, ਅਰਬੀ, ਰਾਮਾ ਤੋਰੀ ਆਦਿ ਤੇ ਲਸਣ, ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ’ਚ ਕਰੋ ਸ਼ਾਮਲ। ਹਰੇ ਸਲਾਦ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਓ। ਅਨਾਰ, ਚੁਕੰਦਰ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਓ। ਡਾਰਕ ਚਾਕਲੇਟ ਖਾਓ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਓ। ਗੁੜ੍ਹ, ਸ਼ੱਕਰ, ਘਿਓ ਖਾਓ। ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਕਰੋ। ਟਾਈਟ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਹਿਨੋ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਤਾਓ, ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਟੀਰਾਇਡ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਘੱਟ)। ਸ਼ਰਾਬ, ਸਿਗਰੇਟ, ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰੋ।
ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ
ਆਯੁਰਵੈਦ ਰਾਹੀਂ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੀਮਾਂ-ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਯੁਰਵੈਦਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਲਾਜ ਹੋਰ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਕ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ 9872722161 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਟਾਪਾ, ਸ਼ੂਗਰ, ਵਜ਼ਨ ਨਾ ਵਧਣਾ, ਗਠੀਆ-ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਲੋਕੋਰੀਆ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਕਮੀ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

Gurbhej Singh Anandpuri
Author: Gurbhej Singh Anandpuri

ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

FOLLOW US

TRENDING NEWS

Advertisement

GOLD & SILVER PRICE

× How can I help you?
Verified by MonsterInsights